Design og biodiversitetDate: 11.20.2021
Time: 10.00-16.00

Country:

Address:

Banegaarden
Otto Busses Vej 45a
2450 København

Tid: 20. november 2021 kl 10-16
Sted: Banegaarden, Otto Busses Vej 45, 2450 Kbh SV
Pris: 100 kr, kaffe og frokost kan købes separat hos BaneGaarden
Køb billet her: https://billetto.dk/e/design-og-biodiversitet-billetter-576609

På Paroles Designkritikerskole er efterårets tema design, som forholder sig til klimaforandringerne. På vores tredje klasse zoomer vi ind på designprojekter, der på forskellig vis forholder sig til den biodiversitetskrise, vi som beboere på planeten jorden, står midt i. I den nyligt udgivne antropocæne tekstsamling ”Connectedness” skrives der om biodiverstitet, at jorden som et geologisk materielt system er lukket. Mængden af minerale ressourcer løber ingen steder, uanset hvor meget vi omformer dem. Men det er noget andet med diversitet i biologiske livsformer. De informationer, som er lagret i biologisk materiale og udviklet over mange millioner af år, går tabt, når en art uddør.

Men biodiversitetskrisen handler ikke kun om, at vi lige nu ser mange arter. Krisen foregår på forskellige diversitetsniveauer. Det drejer sig både om diversitet mellem forskellige arter og inden for den samme art, men det handler også om interaktionerne og relationerne imellem arterne; om hvordan ikke-menneskelige og menneskelige livsformers eksistens er gensidigt sammenfiltret og afhængige af hinanden og indgår i forskellige økosystemer. I den forbindelse er Donna Harraways begreb companion species en kærlig og anerkendende betegnelse for vores menneskelige afhængighed af vores ikke-menneskelige biologiske artsfæller.

Helt konkret skal vi høre om tre designprojekter, som på meget forskellige vis adresserer biodiversitetskrisen og forsøger at skabe nye eller alternative relationer mellem mennesker og vores jordiske artsfæller. Det overordnede spørgsmål centrerer sig stadig om, hvilken rolle designfaget har spillet i den antropocæne tidsalder og – med et bredere fokus på biodiversitet – hvem vi fokuserer på, når vi designer. Hvem og hvis perspektiver inviterer vi ind i en designproces, og hvem udelukker vi dermed også?

De tre oplæg skal igen ligge til grund for et fælles undersøgende og nysgerrigt læringsrum, hvor vi i samtaler skal sætte vores egne praksisser og virkeligheder i sampil med oplæggene.

Hvis du er interesseret i at læse det tekstkompendie, som ligger et teoretisk fundament for klassen, så skriv til johanne@parole.cc.

Program:

André Amtoft

André Amtoft er grundlægger af virksomheden Habeetats, som længe har beskæftiget sig med biodiversitet og at skabe hjem for forskellige former for biarter. Han vil fortælle om sit tiårige samarbejde med familiefirmaet Dinesen – en virksomhed, der laver produkter og indretning i træ, og hvis affaldsprodukter bliver brugt til at skabe hjem til vilde bier.

https://www.habeetats.com/

Tau Ulv Lensskjold

Med Tau Ulv Lensskjolds, lektor på Syddansk Universitet, forskningsprojekt Shit! følger vi biodiversitetskrisen ind i vores eget indre og spørger, hvordan design og designere kan bidrage til at forbedre vores forhold til vores indre tarmflora og rekalibrere ubalancer forårsaget af samfund af mikrober som på én og samme tid er os og er i os?

Ester og Jonas Fritsch

Ester og Jonas Fritsch er søskende og har begge deres daglige gang på IT-Universitet. Ester har rødder i antropologien og er ved at færdiggøre en ph.d. Jonas er lektor i interaktionsdesign og leder af Affective Interaction & Relations Lab’et (AIR) på ITU. De vil fortælle om deres fælles forskningsleg, som trækker på forskellige forståelser af energi, affektivt design, alternative livsformer og forsøger at skabe bro mellem både forskellige arter, sociale klasser og offentlige institutioner.

Stedet

Banegaarden er en grøn oase, økologisk landsby, fredfyldt åndehul og et nystartet gastronomisk samlingspunkt midt inde i København. Området består af ni gamle trælader, som DSB fik opført i 1909 til opbevaring af træ og materialer, der skulle bruges til skinner, og mere end 1,5 hektar vild natur med brombærkrat, hønsehus og gamle træer. Området og de ni bygninger er ved at blive restaureret med bæredygtige materialer og metoder, samtidig med at stedet udvikler sig som en mad- og kulturdestination med et grønt fokus.

Mette Bak-Andersen er industriel designer, underviser, forsker og ansat på Banegaarden til at udvikle deres bæredygtige profil og strategi. Hun vil starte vores dag ud med at give en kort introduktion til, hvordan Banegaarden arbejder med biodiversitet.

Da vi skal være på Banegaarden i november og i bygninger, som er under renovering, vil vi opfordre til, at I tager varmt tøj på.

Se Banegaardens hjemmeside: https://www.banegaarden.com/

Hvilken kritik praktiseres på Paroles Designkritikerskole?

Paroles Designkritikerskole er et uafhængigt selvorganiseret uddannelsesinitiativ, som har til formål at etablere en kritisk designdiskurs i Danmark og skabe et netværk af udøvende designere, som er interesserede i at få vækket, styrket, udfordret og dele ud af deres kritiske designsans.

Skolen knytter sig til hjemmesiden Parole.cc, en online platform for skriftlig designkritik og er tænkt som det sociale og diskursive supplement til denne.

Som sådan er Paroles Designkritikerskole en udforskning af, hvad kritik er og kan være i relation til design og designfaget. Hvordan kritik kan komme til udtryk i forhold til design, i både skriftlig og praksisbaseret form, som formgivning, proces og produkt på forskellige måder. Hvad er de arbejdsmæssige og økonomiske omstændigheder og muligheder for disse udtryk? Og hvordan indgår og påvirker design vores sociale og samfundsmæssige relationer og strukturer?

Den kritik vi prøver at introducere er inspireret af akademisk og kunstnerisk kritisk tradition, en kritik som er med til at udvikle fagområderne og både handler om selvrefleksion - hvad laver jeg og hvad har det af betydning i verden - og diskussion med andre fagfæller og fag. Designfaget er et forholdsvist ungt fag, og vi mener at denne kritiske tradition mangler, specielt i Danmark, hvor faget længe har levet højt på en modernistisk guldalder som ligger 60-70 år tilbage i tiden. Siden da har designfaget både strukturelt og fagligt gennemgået en kæmpe forandring, og strækker sig i dag helt fra (kunst)håndværk og materielviden, over designtænkning som løsnings- og virksomhedsstrategi på de mest komplekse udfordringer i verden, til den i gangværende akademisering af faget og designskolerne.

På baggrund af disse omstændigheder inddrager skolen som undervisningsrum både teoretiske og praksisbaserede perspektiver og indeholder både oplæg og samtaleelementer. Undervisningsformen er inspireret af andre kunstneriske fags kritikpraksisser, hvor man mødes om at tale om hinandens praksisser for at forstå dem i en større sammenhæng og i relation til andre perspektiver. Samtidig er samtaleformen inspireret af den feministiske basisgruppe som samtalemodel, hvor vi forsøger at skabe et ligestillet samtalerum, hvor alle får plads og øver sig i at lytte og tale sammen om deres designpraksisser.

Paroles Designkritikerskole henvender sig bredt til alle gamle som nye fagområder indenfor design – tekstil, mode, grafisk design, industrielt design, illustration, keramik og kunsthåndværk generelt, UX, UI, spildesign, interaktionsdesign, servicedesign mm. og designteoretikere. Derudover vil vi også gerne understrege at vi forsøger at skabe et inkluderende rum, hvor vi byder mennesker i alle aldre, kønsidentiteter og -udtryk, etniske oprindelser, religioner og overbevisninger velkommen, om du har en kunstnerisk eller kommerciel praksis.
Date: (11.20.2021)
Time: 10.00-16.00

Country:
Adress:

Banegaarden
Otto Busses Vej 45a
2450 København


(ENG)